LOGO

Henvendelse i forbindelse med manglende vand,
klik her: Jeg mangler vand

Mossøgård Vandværk er stiftet i 1962, og har frem til sommer 2017 været drevet som et selvstændigt medlemsejet vandværk med egen vandboring. Ved generalforsamlingen 31. marts 2017 blev det stadfæstet at der skulle ske sammenlægning med Skanderborg Forsyning for at fremtidssikre vandforsyningen i området.

Alle forhold vedrørende vandforsyningen håndteres derfor nu af Skanderborg Forsyning

Det blev ved generalforsamling 29. december 2017 besluttet at opløse selskabet Mossøgård Vandværk.