LOGO

Vagttelefon ved manglende vand:
87 93 93 93

Mossøgård Vandværk er stiftet i 1962, og har frem til juli 2017 været drevet som et selvstændigt medlemsejet vandværk med egen vandboring. Ved generalforsamlingen 31. marts 2017 blev det stadfæstet at der skulle ske sammenlægning med Skanderborg Forsyning for at fremtidssikre vandforsyningen i området.

Alle forhold vedrørende vandforsyningen håndteres derfor nu af Skanderborg Forsyning

Har du lyst til at vide mere om Mossøgård Vandværk er du velkommen til at kontakte bestyrelsen via kontaktblanketten. Vil du vide noget om vandforsyningen er det vigtigt at du tager fat i Skanderborg Forsyning i stedet, da bestyrelsen ikke længere kan hjælpe med disse spørgsmål.

Mossøgård Vandværk er medlem af brancheforeningen Danske Vandværker Danske Vandværker