LOGO

Mossøgård Vandværk var fra 1962 til 2017 et selvstændigt medlemsejet vandværk med egen vandboring.

Siden 1. juli 2017 har vandværket været sammenlagt med Skanderborg Forsyning for at fremtidssikre vandforsyningen i området.

Alle forhold vedrørende vandforsyningen håndteres derfor nu af Skanderborg Forsyning